Tag "Tứ vô lượng tâm"

Nếu Đức Phật là một CEO: Tứ vô lượng tâm trong kinh doanh

access_time05/07/2011

Cuộc sống là phụ thuộc lẫn nhau. Để có được hạnh phúc, một người cần phải cống hiến nuôi dưỡng hết mình cho xã hội

menu