Tag "Tứ Diệu Đế"

[Chị ơi] Tứ Thánh Đế

access_time12/11/2011

[notification type=”standard”] Cuối giờ học Phật pháp, Lam1 giơ tay xin phát biểu: -Chị ơi! Bài học trong chương trình chúng ta là Tứ diệu

[Chị ơi] Tứ Thánh Đế

access_time28/06/2010

[notification type=”standard”] Cuối giờ học Phật pháp, Lam1 giơ tay xin phát biểu: – Chị ơi! Bài  học trong chương trình chúng ta là Tứ

Cảm niệm Đản Sanh

access_time22/05/2010

Hôm nay Đản sanh , Đấng cha lành Thương xót quần sanh mà thị hiện Xoá tan vô minh, ngộ nhập Phật tri kiến Bảy

Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo

access_time01/05/2010

Tỳ khưu Dhammika Bình Anson lược dịch Lược dịch từ bài “Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction” (Căn bản Phật giáo: Giới thiệu trong năm phút),

Một Số Khái Niệm Căn Bản Trong Phật Giáo

access_time08/03/2010

Philippe Cornu – Hoang Phong chuyển ngữ Nhìn thấy được sự hiện hữu hiển nhiên của khổ đau trên thế gian này, Đức Phật đã

ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

access_time16/11/2009

ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC GIÁC ĐẲNG (sưu tầm & chuyển ngữ) “Tôn giáo của tương lai sẽ là một

1 2
menu