Tag "Trong Con Mắt Thiền Quán"

Hạnh Phúc và Phước Đức trong Thiền Quán

access_time01/06/2010

Trích “Trong Con Mắt Thiền Quán” – TT Thích Thái Hòa – Nguồn PHATVIET.COM ———————— Ta có đôi mắt vô bệnh và không bị khuyết

Lòng Dặn Lòng Khi Lạy Phật

access_time23/05/2010

Trích “Trong Con Mắt Thiền Quán” – TT Thích Thái Hòa – Nguồn PHATVIET.COM ———————— Ta lạy Phật mỗi ngày và mỗi ngày ta đều

Niềm Vui và Sự Hiểu Biết

access_time21/05/2010

Trích “Trong Con Mắt Thiền Quán” – TT Thích Thái Hòa – Nguồn PHATVIET.COM ———————— Ba chú điệu đi tụng kinh xong, tôi thưởng ba

Gốc Của Con Người

access_time18/05/2010

Trích “Trong Con Mắt Thiền Quán” – TT Thích Thái Hòa – Nguồn PHATVIET.COM ———————— Kẻ tiểu nhân trong đời, thấy việc khó thì tránh,

TĂNG VÀ GIẢM

access_time13/05/2010

Trích “Trong Con Mắt Thiền Quán” – TT Thích Thái Hòa – Nguồn PHATVIET.COM ———————— Sống trong thời đại xấu ác, hạnh phúc, an lạc

Được và Mất

access_time12/05/2010

Trích “Trong Con Mắt Thiền Quán” – TT Thích Thái Hòa – Nguồn PHATVIET.COM ———————— Trong đời sống, ta biết đặt cái riêng vào trong

1 2
menu