Tag "Tìm Phật"

[Văn] Tìm Phật – Minh Đạo

access_time31/10/2011

 Tìm đến với Đạo Phật, có lúc tôi nghĩ đơn giản rằng tôi đi tìm Phật. Câu chuyện tìm Phật không phải ngẫu nhiên mà

menu