Tag "thiep"

BÁT CHÁNH ĐẠO

access_time13/11/2009

BÁT CHÁNH ĐẠO (āryāṣṭāṅgika-mārga) Thích Đức Thắng Nguồn: Pháp Luân Online —o0o— Bát chánh đạo là hành pháp thứ bảy trong Ba mươi bảy phẩm

Phật Giáo Với Xã Hội

access_time09/11/2009

Phật Giáo Với Xã Hội Tiết Mục:I. Ðạo trị nước II. Ðạo thầy trò III. Ðạo bằng hữu IV. Ðạo mưu sanh Kinh sách trích

Kỷ Yếu Tang Lể Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không

access_time07/10/2009

KỶ YẾU TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG ——- TIỂU SỬ Ni trưởng THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG — o0o — – Ủy viên Hội

menu