Tag "Thác Mai"

Cảm Tác Dũng 2010

access_time10/04/2010

Anh em ta từ lúc ướt sương đêm Bước lên đường khi gà chưa gọi sáng Hùng Dũng lên những bước chân trai tráng Dẫu

Nhớ Tiếng Còi SOS Thác Mai

access_time06/04/2010

Canh ba lửa trại vừa tàn Rừng thiêng thanh vắng, thác ngàn lao xao Hồn đi theo giấc chiêm bao Đong đưa tiếng võng, ngọt

Dũng 2010 – BHD Gia Định

access_time01/04/2010

Khác với kì trại Dũng các năm trước, trong trại  Dũng 2010 năm nay, BQT đã thành lập khối Báo chí trại. Khối báo chí

Nhớ!!! “Kiền Trắc – Dũng”

access_time31/03/2010

Về nhà!!! Ôi một cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhỏm biết bao. Được nghỉ ngơi, được nằm xập trên chiếc chiếu thân quen

Cảm tác Thơ

access_time12/06/2009

Nhớ ngày hội Dũng Nhớ ngày hội Dũng năm nao Rừng già thác đổ xiết bao kiêu hùng Anh em trên dưới đồng chung Một

menu