Tag "Tâm và Cội"

[Thơ] Tâm và Cội – Minh Đạo

access_time26/10/2011

Tôi có viết bài thơ TÂM VÀ CỘI khi đọc về những trang kinh KIM CANG, với thời gian quá ít chưa đủ để hiểu

menu