Tag "Sư bà Diệu Không"

[Giới thiệu sách] Đường thiền sen nở – Sư bà Thích Nữ Diệu Không

access_time03/07/2013

Cuốn sách này nói về đời tư của nhân vật Hồ Thị Hạnh - Sư bà Thích Nữ Diệu Không và làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử, diễn biến của chế độ phong kiến thực dân Việt Nam qua các triều vua

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam năm 1963

access_time03/07/2013

Trong những ngày pháp nạn, Bà đã cải trang giấu mình lại làm bà Cao Xuân Xang cùng Sư bà Diệu Huệ vào Sài Gòn để mở cuộc họp báo “từ” ông Bửu Hội

Tiểu sử Sư Bà Thích Nữ Diệu Không

access_time19/09/2011

  TIỂU SỬ SƯ BÀ THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG Điều Ngự Tử TÍN NGHĨA 1. Bước Chân Trần Thế : Thế danh :    Hồ Thị Hạnh, Pháp

Cáo phó – Ni sư Thích Nữ Bảo Nguyệt

access_time20/02/2011

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT *** Kính bạch Chư Tôn Đức Kính thưa Quý vị, Quý Anh Chị  GĐPT Toàn

Lể Tưởng Niệm Sư Bà Diệu Không

access_time01/10/2010

Lể tưởng niệm ngày mất của sư Bà Diệu Không – ân sư sáng lập Diệu Giác ni tự… Có khá đông chư Tăng –

Kỷ Yếu Tang Lể Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không

access_time07/10/2009

KỶ YẾU TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG ——- TIỂU SỬ Ni trưởng THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG — o0o — – Ủy viên Hội

menu