Tag "phat thanh dao"

Sự tích Phật A Di Đà

access_time10/12/2011

Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương

Thành đạo – Nguyên Hoàn

access_time12/01/2011

Trong quá trình thuyết giáo lợi sanh suốt 49 năm để hoàn thành cuộc hành trình chân lý Tự Giác – Giác Tha – Giác

Ảnh phóng sự: Bồ đề Đạo tràng – chốn bình yên

access_time10/12/2010

Bồ đề Đạo tràng được xem là khu Thánh địa thiêng liêng bậc nhất trong các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Nơi đây,

Đôi Nét Về Tam Minh Trong Đêm Thành Đạo

access_time09/06/2010

Tác Giả: Huệ Tịch – Nguồn: http://kyvientrungnghia.com/vi —————————- 1. Khái niệm: Tam Minh, tức ba Trí Minh. Ở chư Phật gọi là Tam Đạt, còn

Tứ Diệu Đế

access_time11/11/2009

Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Đế) Thích Viên Giác A/- Dẫn nhập Một hôm, Đức Phật đang ở tại Kosambi trong rừng cây simsàpa, Ngài

menu