Tag "pháp âm"

Pháp âm: Cánh cửa hạnh phúc

access_time13/07/2011

Bài pháp âm Cánh cửa hạnh phúc do Giảng sư – hòa thượng Thích Giác Hạnh giảng tại Phật thất 66, Chùa Hoằng Pháp. Mời

Nhớ vê nguồn cội

access_time07/04/2011

(Kính dâng chư  Giác linh, chơn linh, hương linh dày công với GĐPT/ Việt Nam) Xin được dành một phút trong lắng đọng, Nhớ về

Sự tích Đức Phật Di Lặc

access_time20/01/2011

Đức Di Lặc là một vị Phật thứ năm trong Hiền kiếp (Bốn vị Phật trong Hiền kiếp đã ra đời, kể ra sau đây:

Tiểu thừa và đại thừa

access_time29/12/2010

Tiết mục: I. Ý nghĩa Tiểu-thừa, Đại-thừa II. Khởi nguyên phân biệt giữa hai phái III. Những điểm sai biệt của hai phái IV. Dung

Thực Hành Tâm Bố Thí

access_time14/10/2010

Thầy chào tất cả quý thiện hữu! Bài thứ nhất thầy lấy tên là Bát Nhã Chiếu Soi giúp quý vị hiểu rõ tâm bất

Pháp Âm – Tuổi Trẻ Vào Đời…

access_time03/07/2010

Nguồn: Pháp Âm Hoằng Pháp Online Pháp Âm: Tuổi trẻ vào đời – Khóa tu mùa hè 2010 đợt 1 Giảng Sư: TT Thích Phước

1 2
menu