Tag "nhat bo nhat bai"

Lược ý hành lễ “Nhất Bộ Nhất Bái” trong nghi thức Triều Sơn Lễ Thánh Phật Giáo Bắc Truyền

access_time04/07/2011

Lễ lạy, tham bái, chiêm lễ các thánh tích của các bậc Tiên Thánh là một tập tục truyền thống lâu đời của một trong

Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

access_time10/09/2010

Nguồn: Giác Ngộ Online —————– Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài

menu