Tag "Nguyên Y"

Nhớ về Anh NGUYÊN Y – LƯƠNG HOÀNG CHUẨN

access_time27/09/2011

Phiên họp đầu tháng 9 của BHD Gia Định, mình đã nhắc các anh chị huynh trưởng về ngày giỗ anh Chuẩn. Lần đầu gia

Nhớ vê nguồn cội

access_time07/04/2011

(Kính dâng chư  Giác linh, chơn linh, hương linh dày công với GĐPT/ Việt Nam) Xin được dành một phút trong lắng đọng, Nhớ về

menu