Tag "Nguyên Hoàn"

Đừng bận tâm

access_time28/03/2011

Sướng khổ hỏi lăng nhăng Tử sanh điều hệ trọng Người ăn để mà sống Hay sống để mà ăn. Nếu sống để mà ăn

Xuân và Nhà Lam – Nguyên Hoàn

access_time28/01/2011

Xuân đến, Nhà Lam vui vẻ đón Như mọi nhà hoan hỷ đón mừng Xuân Vẫn vui, vẫn ca, vẫn rất tưng bừng Nhưng không

Thành đạo – Nguyên Hoàn

access_time12/01/2011

Trong quá trình thuyết giáo lợi sanh suốt 49 năm để hoàn thành cuộc hành trình chân lý Tự Giác – Giác Tha – Giác

Quán chiếu

access_time18/12/2010

Thị chư pháp không tướng Tướng chân thật tuyệt luân Có gì dơ cấu nhiễm Sanh diệt, dị, hữu, không *** Tướng không chơn thiệt

Pháp thoại – Nguyên Hoàn

access_time05/10/2010

Tay nào ngươi làm bẩn, Tay nào ngươi thắp nhang Có thay tay theo việc Sao ngươi lại động tâm. *** Pháp là pháp tự

Khi Ta Thấy Ta

access_time21/06/2010

Khi ta thấy được ta Trời đất đồng nhất thể Đâu chẳng phải là nhà Tình bốn bể anh em. ——- Khi ta thấy được

menu