Tag "Nghịch tăng thượng duyên"

Nghịch tăng thượng duyên

access_time15/07/2011

 Ở thành Xá-vệ có trưởng giả tên Tài Đức. Ông có một đứa con trai, mới lên 5 tuổi đã được ông dạy niệm “Nam

menu