Tag "nghi thức"

Lược ý hành lễ “Nhất Bộ Nhất Bái” trong nghi thức Triều Sơn Lễ Thánh Phật Giáo Bắc Truyền

access_time04/07/2011

Lễ lạy, tham bái, chiêm lễ các thánh tích của các bậc Tiên Thánh là một tập tục truyền thống lâu đời của một trong

Ý Nghĩa và Nghi Thức Trì Chú Đại Bi

access_time11/04/2010

Ý Nghĩa Thần Chú Đại Bi Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang ghiêm cùng hàng

menu