Tag "Ngày Hạnh của ngành Nữ"

Đức Quán Âm với Ngày Hạnh của ngành Nữ GĐPT.VN

access_time27/03/2013

Ngày Hạnh cũng như những ngày truyền thống trong GĐPT là dịp để các em ôn lại những việc đã làm, tự soi rọi lại mình, tiếp xúc với bạn bè ở các đơn vị khác, được thấy nghe những con người cụ thể, những điều hay đẹp, mới mẻ…

menu