Tag "mung chu nien"

Chu Niên 19 – GĐPT Đức Tâm

access_time28/08/2010

Đã 19 năm nay, cứ mỗi dịp Vu Lan về, anh chị em Đức Tâm lại tất bật chuẩn bị cho buổi lể Chu Niên

Mừng Chu Niên 19 – GĐPT Đức Tâm

access_time22/08/2010

Kính tăng GĐPT.ĐỨC TÂM nhân dịp chu niên lần thứ 19 – Thấm thoát đã mười chín cái xuân Mừng em tuổi mới đẹp muôn

Mừng Chu Niên GĐPT Đức Tâm

access_time17/08/2010

Chu niên mười chín về rồi Mừng thêm tuổi đạo, tuổi đời chín lên Cùng nhau tu học thường xuyên Dũa mài ngũ hạnh sáng

Thư mời: Chu Niên 19 & Lễ Báo ân 01

access_time07/08/2010

Trân trọng kính mời Quý Đạo Hữu, Quý Anh Chị Em áo lam hoan hỷ đến dự: — Lễ mừng Chu Niên lần thứ 19

Chu Niên 18 – GĐPT Đức Tâm

access_time07/09/2009

Chu Nien 18 - GĐPT Đức Tâm

menu