Tag "Mẩu chuyện đạo"

[Mẩu chuyện đạo] Những Hạt Đậu Biết Nhảy

access_time23/06/2011

Tại biên giới của tỉnh Tây Khương sát với Tây Tạng, có một bà lão sống cô độc, chồng và đứa con trai duy nhất

menu