Tag "Lửa Dũng"

Lửa Dũng – Minh Đạo

access_time14/03/2013

Hội Dũng cùng về gặp gở nhau Đốt lên ngọn lửa để truyền trao

Album Khúc Lam Ca – Cập nhật link download

access_time01/09/2011

Trong ngày Chu Niên 20 của đơn vị, Ban văn nghệ GĐPT Đức Tâm đã ra mắt album đầu tay Khúc Lam Ca vol 1.

Dũng và Anh – Hàn Giang Tử

access_time09/10/2010

Nhớ về người anh Lam của tôi Tâm Đạo – Phạm Trung Khánh Nhớ về anh tôi làm bài thơ nhỏ Như thầm mong anh

Cảm Tác Dũng 2010

access_time10/04/2010

Anh em ta từ lúc ướt sương đêm Bước lên đường khi gà chưa gọi sáng Hùng Dũng lên những bước chân trai tráng Dẫu

Cảm tác Thơ

access_time12/06/2009

Nhớ ngày hội Dũng Nhớ ngày hội Dũng năm nao Rừng già thác đổ xiết bao kiêu hùng Anh em trên dưới đồng chung Một

menu