Tag "Lỗ Ban"

Lỗ Ban và thước Lỗ Ban

access_time09/12/2011

Ngày nay, các thợ mộc, thợ xây dựng và kể cả nhân dân thường dùng thước Lỗ Ban. Vậy Lỗ Ban là ai? Và thước

menu