Tag "Liên trại Huấn Luyện Huynh Trưởng"

Lễ truyền đăng Liên trại A Dục 20 – Lộc Uyển 27 – BHD Gia Định

access_time13/11/2012

Nguyện tiếp nối mạng mạch của tổ chức, một dạ sắc son với lý tưởng đã tôn thờ. Các Huynh trưởng trại sinh đã dõng mãnh phát nguyện thọ nhận vô tận đăng...

Kết khoá Liên trại Huấn Luyện Huynh Trưởng: A Dục 20 – Lộc Uyển 27 – BHD Gia Định

access_time13/11/2012

Năm tuần huấn luyện của giai đoạn I Liên trại huấn luyện Huynh trưởng Cấp I A Dục 20 – Sơ cấp Lộc Uyển 27 GĐPT Gia Định đã trôi qua trong tinh thần hăng say học tập của các Huynh trưởng trẻ...

menu