Tag "Lễ Đại Tường"

Lễ Đại Tường Cố Ni trưởng thượng BẢO hạ Nguyệt

access_time01/02/2013

Sáng thứ 2. 28/1/2013, buổi lể Đại tường của Cố Ni Trưởng Diệu Giác, thượng BẢO hạ NGUYỆT đã được tổ chức trang nghiêm tại ngôi chánh điện tạm, vẫn còn đang xây dựng dang dỡ.

menu