Tag "kỹ năng tổ chức trò chơi"

Kỹ năng tổ chức trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

access_time20/09/2011

Trong bài “Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử”, chúng ta đã thấy rõ: Trò chơi là phương tiện để thể

Kỹ Năng Tổ Chức Trò Chơi

access_time05/09/2010

1. Quản trò là người quan trọng nhất: Nội dung trò chơi hay người chơi tham gia nhiệt tình nhưng quản trò không biết cách

menu