Tag "kịp thời"

Sơ cứu kịp thời cho trẻ

access_time09/07/2011

Vào mùa hè, trẻ em rất dễ ngộ độc thực phẩm, say nắng, say nóng, phỏng nhiệt… Nếu phụ huynh biết sơ cứu thì sẽ

menu