Tag "kinh duc phat"

Thành đạo – Nguyên Hoàn

access_time12/01/2011

Trong quá trình thuyết giáo lợi sanh suốt 49 năm để hoàn thành cuộc hành trình chân lý Tự Giác – Giác Tha – Giác

Kính lạy Đức Phật Thích Ca

access_time12/05/2010

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Kính lạy Đức Phật Thích Ca Từ trời Đâu Suất giáng trần Tỳ Ni, vô ưu bừng nở

GĐPT – Một sinh hoạt ích lợi cho đạo, thiết thực cho đời

access_time21/01/2010

TT. Thích Thiện Bảo Đã từ lâu có những quan niệm sai lầm về Đạo Phật,cho nên có một số người nhìn Đạo Phật không

Cách thức trang thiết bàn Phật, lễ Phật

access_time15/01/2010

I- DẪN: Là Phật tử, trong nhà chúng ta nhất thiết phải có bàn thờ Phật hay gọi là bàn Phật, để giúp cho chúng

menu