Tag "khóa tu mùa hè"

[Chùa Hoằng Pháp] Chia tay khóa tu mùa hè đợt 2 năm 2011

access_time22/07/2011

Ngày 21-07-2011, hơn 2000 khóa viên đã hoàn mãn khóa tu 7 ngày tại chùa Hoằng Pháp. Trong 7 ngày tu học các khóa viên

[Chùa Hoằng Pháp] Hơn 2000 bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè đợt 2 năm 2011

access_time16/07/2011

Sau 2 ngày hoàn tất khâu ổn định khóa viên nhập khóa, ngày 15/07/2011 (nhằm 15/06 Tân Mão) lễ Khai Khóa Tu Mùa Hè Đợt

[Chùa Hoằng Pháp] Chia tay Khóa Tu Mùa Hè đợt 1 năm 2011

access_time26/06/2011

Hôm nay ngày 26/06/2011 (nhằm ngày 25-05 Tân Mão), tại chùa Hoằng Pháp, hơn 2200 em đã hoàn mãn khóa tu mùa hè năm 2011

[Chùa Hoằng Pháp] Ngày đầu nhập Khóa Tu Mùa Hè đợt 1 năm 2011

access_time20/06/2011

Ngày 17 và 18 /06/2011 (nhằm 16-17/05 năm Tân Mão), 2 ngày trước khi khai khóa chính thức đợt 1 Khóa Tu Mùa Hè năm

Pháp Âm – Tuổi Trẻ Vào Đời…

access_time03/07/2010

Nguồn: Pháp Âm Hoằng Pháp Online Pháp Âm: Tuổi trẻ vào đời – Khóa tu mùa hè 2010 đợt 1 Giảng Sư: TT Thích Phước

menu