Tag "Hiệp Kỵ"

[Chị ơi] Ý nghĩa Hiệp Kỵ

access_time12/04/2013

Chị không rõ đơn vị nào đã tổ chức hiệp kị đầu tiên. Chỉ nhớ là năm 1973, Huynh trưởng các tỉnh về Đà Nẵng dự Đại hội GĐPT toàn quốc đã được nghe từ này qua cách giới thiệu đây

Cảm niệm hiệp kỵ – Nguyên Hùng

access_time29/12/2012

Với nỗi ân triêm sâu sắc, hôm nay tất cả các anh chị em lam viên trên cả nước như những cánh chim bay về đây dưới cội già lam trong một ngày hiệp kỵ

menu