Tag "hạnh bố thí"

Sự tích Phật A Di Đà

access_time10/12/2011

Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương

Hiểu Phật, tin Phật, hành theo Phật qua cái nhìn từ hạnh bố thí, cúng dường

access_time05/09/2011

Bố thí là một trong những hạnh nguyện cao đẹp mà người học Phật trên con đường giải thoát cần thể nghiệm.Tuy nhiên, bố thí

Thực Hành Tâm Bố Thí

access_time14/10/2010

Thầy chào tất cả quý thiện hữu! Bài thứ nhất thầy lấy tên là Bát Nhã Chiếu Soi giúp quý vị hiểu rõ tâm bất

Hè Vui Lục Hòa 2010 [FULL]

access_time26/07/2010

Hè Vui Lục Hòa 2010 là kỳ trại hè lần thứ XI của đơn vị Đức Tâm. Kỳ trại lần này với nhiều lỷ lục

Ý Nghĩa Pháp Khí Trong Đạo Phật

access_time10/05/2010

Tác Giả: HT. Thích Thiện Siêu  – Nguồn: GiacNgo.vn Đạo Phật có rất nhiều pháp khí như: Chuông, trống, bảng, khánh, tràng hạt, bình bát,

BÁT QUAN TRAI GIỚI

access_time25/12/2009

Thích Tuệ Sỹ ************************* TU GIỚI Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào

1 2
menu