Tag "hàng trăm"

Phát hiện hàng trăm loài mới tại Philippines

access_time02/07/2011

Viện khoa học California vừa khám phá hơn 300 loại động thực vật chưa từng được phát hiệnở Philippines, nơi đang bị đe dọa về

menu