Tag "GĐPT Đức Thành"

Đơn vị mới tại BHD Gia Định nhận ủy nhiệm thư – GĐPT Đức Thành

access_time08/09/2011

Được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa Thượng trụ trì chùa Tập Thành về việc thành lập đơn vị mới, và sự khuyến khích của

menu