Tag "đường thiền sen nở"

[Giới thiệu sách] Đường thiền sen nở – Sư bà Thích Nữ Diệu Không

access_time03/07/2013

Cuốn sách này nói về đời tư của nhân vật Hồ Thị Hạnh - Sư bà Thích Nữ Diệu Không và làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử, diễn biến của chế độ phong kiến thực dân Việt Nam qua các triều vua

menu