Tag "duoc su luu ly quang nhu lai"

Thông báo Khẩn 2

access_time24/06/2010

Thông tin mới nhận từ anh Thư Ký Gia Đình Bác Trưởng Ban Bảo Trợ Diệu Bích bị té, nhưng do tuổi đã cao nên

Lể Cầu An cho Bác vào 19h ngày 11/06

access_time11/06/2010

THÔNG BÁO Vào 19h, ngày 11/06/2010, tại trú xứ Diệu Giác Ni tự, chư Tăng Ni sẽ tổ buổi lể cầu an cho Bác Gia

Thông Báo Khẩn

access_time10/06/2010

THÔNG BÁO TIN KHUẨN Huynh trưởng DIỆU QUANG – CAO THỊ LIÊN MINH Ủy viên Oanh Vũ Nữ GĐPT Việt Nam Thủ Quỹ BHD GĐPT

menu