Tag "doi hinh doi ngu"

Nhật Kí HVLH – Đội Khẩu

access_time17/07/2009

NHẬT KÝ HÈ VUI LỤC HÒA Khẩu ơi, kỳ trại năm nay đang bắt đầu. Có lẻ lửa trong mỗi chúng ta đang cháy, một

Nhật Kí Sinh Hoạt 5.7.2009

access_time06/07/2009

Chủ Nhật tuần cuối cùng trước khi tham gia trại Hè Vui Lục Hòa 2009. Không khí đã rộn ràng hẳng, anh chị em ai

7 Ngày Thử Thách

access_time29/06/2009

Chương trình 7 ngày thử thách dành cho các thành viên ưu tú. Mục đích của khóa học là nhằm đào tạo nên đội chúng

NHẬT KÝ SINH HOẠT 17.05.2009

access_time12/06/2009

– Dư âm mùa Phật Đản vẫn còn, ACE đi sinh hoạt cũng đông hơn, vui hơn… Hôm nay là đoàn Thiếu Nữ trực… Báo

menu