Tag "đoàn phó oanh vũ"

Thành Kính Phân Ưu

access_time10/09/2010

Nhận được tin hung: Toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh G.Đ.P.T Đức Tâm THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Thân phụ của Anh Nguyễn Thiếu Khang

Người Đoàn Phó – Tư Cách Và Nhiệm Vụ

access_time17/06/2010

1/ Định nghĩa: Người đòan phó trước hết là một Huynh trưởng, mà huynh trưởng là những người lãnh đạo của sứ mệnh áo Lam

menu