Tag "Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà"

Đêm Hoa Đăng Vía Đức Phật A Di Đà – Diệu Giác Ni tự

access_time11/12/2011

Nhân ngày vía Đức Phật Adida, Quý bác trong ban Đạo tràng chùa Diệu Giác đã phát động tổ chức đêm hoa đăng mừng. Lời

menu