Tag "đạo Phật"

Nhà Khoa Học Albert Einstein và Đạo Phật

access_time26/08/2011

Tác giả: Thích Nguyên Tạng —— Gần đây có nhiều độc giả thắc mắc về mối liên hệ giữa nhà khoa học thiên tài Albert

Chữ Nhẫn trong đạo Phật

access_time20/06/2011

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Chư Vị, Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên “Khai Thị

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ

access_time25/05/2011

Phần duyên khởi. Danh từ “An cư kiết hạ” xuất phát từ Phạn ngữ – Vãrsika, Varsa; Pali ngữ -Vassa (có nghĩa là mùa mưa;

Tiểu sử bác Tâm Minh – Lê Đình Thám

access_time06/04/2011

TƯỞNG NHỚ BÁC SĨ TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM (1897 – 1969) – NGƯỜI TRÍ THỨC PHẬT TỬ ƯU TÚ THẾ KỶ XX, NGƯỜI SÁNG

Thái Hòa & câu chuyện Ðạo trong nhạc Trịnh

access_time03/04/2011

Người ta biết đến Thái Hòa qua nhạc Trịnh Công Sơn. Và người ta thích anh vì những sáng tạo độc đáo khi thể hiện

Trịnh Công Sơn Hoằng Pháp Bằng Âm Nhạc

access_time02/04/2011

Thôi rồi, những nhịp đập của một trái tim từng yêu thương nhất và cũng từng cô đơn nhất! Thôi rồi, những khát vọng cháy

1 2 3 13
menu