Tag "Có thực sự tồn tại linh hồn?"

Có thực sự tồn tại linh hồn?

access_time21/09/2011

Một số nhà khoa học tìm mọi cách để cân, đo, ghi lại hình ảnh của linh hồn với niềm tin rằng nó tồn tại. 

menu