Tag "Chu Niên vắng Thầy"

Chu Niên vắng Thầy

access_time27/08/2011

Trời nghiêng sợi nắng buông tơ Bên hiên rộn tiếng em thơ nói cười Mái chùa che chở xuân tươi Hai mươi năm chẳn Lam

menu