Tag "CHÁNH KIẾN 04"

Trại liên đoàn CHÁNH KIẾN 04

access_time03/10/2011

Kế hoạch lên đã lâu, nhưng mãi đến đầu tháng 10, trại liên đoàn Chánh Kiên 04 mới đủ duyên để có thể thực hiện.

menu