Tag "bến"

Thuyền và bến

access_time27/06/2011

Thuyền tâm mãi đậu bên bờ vắng Mờ ảo sương khuya ướt bến chờ Bởi đâu, ai nỡ ! Vùi hương nắng Chỉ đợi đêm

menu