Tag "bài pháp"

Bài Pháp: LỤC HÒA

access_time21/07/2010

Trích Phật Học Phổ Thông – HT Thích Thiện Hoa ————————– A Mở Ðề 1. Tai hại của sự bất hòa: Trong sự sống chung

Thân Hòa Đồng Trú, nơi an trú những tâm hồn đại lượng

access_time27/06/2010

Cảm nhận Phật Pháp: THÂN HÒA ĐỒNG TRÚ, NƠI AN TRÚ NHỮNG TÂM HỒN ĐẠI LƯỢNG Bài pháp Lục Hòa mà Đức Phật chỉ dạy

Người Đoàn Phó – Tư Cách Và Nhiệm Vụ

access_time17/06/2010

1/ Định nghĩa: Người đòan phó trước hết là một Huynh trưởng, mà huynh trưởng là những người lãnh đạo của sứ mệnh áo Lam

Đón mừng mùa hoan hỷ – Nguyên Hùng

access_time04/06/2010

Thời gian nhanh thật, chúng ta đang trong những tuần đầu trước ngày Đại lễ Phật Đản – bắt đầu cho một mùa hoan hỷ

Văn Nghệ CD Phật Đản PL 2554 – GĐPT Đức Tâm

access_time01/06/2010

Chương trình văn nghệ năm nay tiếp tục tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca với 4 chương chính: Đản Sanh, Xuất

Cảm niệm Đản Sanh

access_time22/05/2010

Hôm nay Đản sanh , Đấng cha lành Thương xót quần sanh mà thị hiện Xoá tan vô minh, ngộ nhập Phật tri kiến Bảy

1 2
menu