Tag "Bài ca"

Bài ca Ca Diếp

access_time21/06/2011

Ngài Ma Ha Ca Diếp Ngọn lửa muôn đời Cho giới luật nghiêm minh Sáng trong ánh đạo,rạng trời mây Chúng con , huynh trưởng

menu