Tag "Ba câu hỏi của Đức Vua"

[Chuyện thiền] Ba câu hỏi của Đức Vua

access_time10/09/2011

Có bao giờ bạn thấy rằng dù chung sống với bao nhiêu người, ta vẫn cô đơn như một mình, dù nói chuyện huyên thuyên

menu