Tag "An Cư"

Cúng dường mùa An Cư

access_time06/06/2011

Chắp tay con cung kính, Hướng về chư tăng ni, Con mong tìm thanh tịnh, Đến trong mùa an cư. Cúng dường ba ngôi báu,

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ

access_time25/05/2011

Phần duyên khởi. Danh từ “An cư kiết hạ” xuất phát từ Phạn ngữ – Vãrsika, Varsa; Pali ngữ -Vassa (có nghĩa là mùa mưa;

Tại sao tắm biển dễ chết

access_time24/05/2011

Dòng chảy xa bờ Dòng chảy xa bờ là danh từ tôi tạm dịch từ “rip” hay “rip current”. Đây là một dòng nước mạnh

Symphony Đản Sanh @VNCDPĐ GĐPT Đức Phương

access_time16/05/2011

Nhạc sĩ áo Lam Nguyên Quang – GĐPT Đức Tâm khá thành công với trường ca Symphony Đêm xuất gia trong mùa Phật Đản của

Vè Lễ Đài Đản Sanh

access_time16/05/2011

Lễ đài đản sanh trang nghiêm, hòanh tráng Không quản mưa nắng dốc sức bỏ công Ai cũng một lòng hướng về Phật đản Niềm

Hình ảnh chuẩn bị cho Phật Đản PL 2555

access_time13/05/2011

Hằng năm, cứ đến mùa Sen nở thì GĐPT Đức Tâm lại tích cực chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản. Các công tác Phật

menu