Tag "ân cha mẹ"

Cách báo ân cha mẹ qua kinh tạng Pali

access_time28/07/2011

Người con biết công ơn cha mẹ được xem là một trong những yếu tố củng cố chánh kiến trong đời sống. Hầu như không

menu