Tag "20 năm trăng tròn"

20 năm trăng tròn

access_time24/08/2011

Hai mươi năm Đức Tâm tuổi trăng tròn Chung tay gầy dựng mái lam thương Qua bao thăng trầm luôn vững bước Sen trắng tinh

menu