Ta Muốn

Có những điều không mong như ta muốn
Bởi lẽ vần xoay biến đổi vô thường
Cuộc đời như cơn gió thỏang mùi hương
Vừa mới thơm đây mà nay bay đâu mất

Thế nên chăng cuộc đời không thật
Chỉ có chơn tâm trinh trắng vô ngần
Lắng lòng tĩnh mịch trong tiếng chuông ngân
Chợt nhìn tìm thấy ra những gì mong muốn

Nguyên Lê

menu