Sự thật về Đường Tam Tạng đi Tây Phương thỉnh kinh

Vương Hồng Sển


Mọi người Việt Nam chúng ta, ai ai cũng đã từng được nghe kể lại, hoặc đọc truyện Ông Đường Tam Tạng đi Tây phương thỉnh kinh trong truyện Tây Du Ký Diễn Nghĩa. Trong lịch sử tiểu thuyết Trung Quốc, bộ Tây Du Ký Diễn Nghĩa có cái đặc điểm ngộ nghĩnh là trẻ nhỏ đọc thì mê theo trẻ nhỏ; người lớn đọc thì lại say sưa theo người lớn. Trẻ nhỏ thì thích Tây du diễn nghĩa thần thông quảng đại, có bảy mươi hai phép biến

còn rộng hơn nhiều. Căn cứ theo bộ truyện Tây du diễn nghĩa, thì thầy trò Tam tạng gồm bốn người (Tam tạng, Ngộ không, Ngộ năng, Ngộ tịnh) và một con ngựa (bạch mã) tướng tinh là rồng mắc đọa. Cả đoàn đi qua Tây phương ròng rã 14 năm trời, khi thỉnh được kinh trở về có tám vị Kim Cang đằng vân theo hộ tống đưa về Trường an, vừa khứ hồi trở lại Tây phương cõi Phật chỉ mất có tám ngày vãng phản. Truyện kể bốn thấy trò và một ngựa ngày đêm vượt rừng trèo núi, gặp yêu dẹp yêu, gặp phước làm phước, gian nan không sờn, tử sanh chẳng nệ, trải qua tám mươi mốt nạn lớn, nào là Bàn Ty động quyến rũ, nào là Hỏa diệm sơn đỏ hực, Tiểu lôi kinh khủng v..v… mới đến được Tây phương.

Trong truyện vì việc làm của Tam Tạng là khó, không ai làm được, nên muốn cho dân chúng dễ tin, phải thêm thắt và thi vị hóa cuộc hành trình bằng bao nhiêu yêu tinh đón đương, lớp đòi ăn thịt Đường Tăng, lớp cám dỗ (chuyện bảy con nhện cởi truồng tắm sông có Bát giới tắm hùa, còn khêu gợi gấp mấy chuyện ngày nay in hình khiêu dâm). Thực sự, Tây du diễn nghĩa là một bộ truyện thần thoại, hầu hết sự kiện, tình tiết đều là bịa đặt.

Nhưng chuyện thầy Trần Huyền Trang (Tam Tạng) đi từ Đông Độ qua thỉnh Kinh Tây Phương lại là chuyện lịch sử có thật. Trần Huyền Trang là một nhân vật có thật trong lịch sử nhà Đường. Ông tên thật là Trần Vỹ, sanh vào năm thứ 16 đời Tùy Văn Đế Dương Kiên (596 sau TL) tại huyện Câu Thi (hiện là Huyện Yêm Sư) Tỉnh Hà Nam. Và chuyện thỉnh kinh Tây Phương cũng là chuyện có thật, đã được chính Huyền Trang thuật lại rất cặn kẽ trong bộ “Đại Đường Tây Vực Ký”. Thầy chính là một nhân vật sống đã vào lịch sử một cách vinh quang. Thầy từng làm tôi cho vua Đường Thái Tôn (Lý Thế Dân) là bậc minh quân đem lại hiển vinh cho lịch sử Trung Quốc.

Sự thực thầy Huyền Trang chỉ đi một mình, cỡi một con ngựa già làm chân. Ông đi và ở suốt 17 năm bên Tây phương, gồm 2 năm đi, 2 năm về và 13 năm ở lại du học tại Ấn Độ. Đi từ năm 629 mãi đến năm 645 (sau TL) mới về đến thành Trường an (Trung quốc). Tính ra Huyền Trang đã rời Đại Đường đến 17 năm, đi trên năm vạn dặm đường, qua 128 quốc gia lớn nhỏ. Khi về, ông đã mang về:

– 150 Xá Lợi tử ( Tinh cốt của Như Lai).

– 2 tượng Phật gỗ đàn tô ngân cao 4 thước

– 3 Tượng Phật bằng đàn hương : Cao 3th5, 2th9, 2th3

– 657 bộ Kinh, chia làm 520 hiệp

– Cùng một số bảo vật khác nữa, và phải dùng voi, lạc đà và 24 ngựa mới chở hết.

Trên thực tế, đường đi không có gặp yêu tinh cản trở (có chăng là bọn mọi dữ thích ăn thịt người) nhưng những khó khăn trở ngại cản trở lẫn vật chất và tinh thần lại hết sức nhiều và lớn, nếu là người khác ắt vô phương vượt khỏi. Có lúc Thầy Huyền Trang nhịn đói nhịn khát suốt bảy tám ngày ròng rã giữa một trảng sa mạc trời nắng chang chang, không một bóng cây, cũng không một bóng người qua lại. Nhưng ý chí của Thầy thật là sắt đá. Có lần đói khát khổ quá, bụng tính quay trở về phía đông để tìm chỗ xin nước uống đem theo rồi sẽ đi nữa, nhưng vừa quày ngựa trở về hương đông đi đặng một đoạn đường thầy lại tự nhủ: “Trước kia, đã thề nếu qua không đến Ấn Độ, quyết không trở về Đông một bước. Nay thà đi về hướng Tây mà chết, chớ lẽ nào đi về Đông để sống hèn”.

Một lần khác, thầy gặp bọn mọi ăn thịt người (Tức bọn yêu tinh kể trong truyện Tây Du). Thầy Tam Tạng sẵn lòng hiến thân cho bọn quỷ khát máu ấy. Nhưng giữa lúc bàn tính, xảy có mưa to sét lớn. Bọn người rừng kinh sợ vì cho rằng trời không bằng lòng. Chúng lật đật giục thầy lên đường, nhưng thầy khăng khăng một mực nài bọn kia: hoặc hãy “ăn thịt Thầy” nếu quả thật thầy có phép làm cho bọn nó sống lâu muôn tuổi, hoặc nếu bọn chúng muốn cho thầy lên đường thì phải ăn năn sám hối, chừa thú tánh, chừa ăn thịt người từ đây. Và rốt cuộc Tam Tạng cải hóa được bọn chúng. Hơn một ngàn ba trăm năm trước đây dám một người một ngựa vượt suối trèo non, băng sa mạc, càn rừng sâu đi đến xứ Ấn Độ huyền bí xa xăm, Trần Huyền Trang quả là một nhà du thám vĩ đại trong lịch sử. Kỳ công đó, tinh thần nghị lực đó, người đời sau không thể không nghiêng mình bái phục.

Trong thời gian mười ba năm lưu trú tại Ấn độ, thầy đi viếng hầu hết các di tích của đạo Phật, đặc biệt nhất là thầy ở lại chùa Na Lan Đà, học đạo trong sáu năm. Tất cả những kinh điển của phái Đại Thừa, Tiểu Thừa, Kinh Phệ đà (Veda), các sách thuốc, sách thiên văn, địa lý, kỹ thuật v v… đều tập trung tại chùa này. Chùa do pháp sư Giới Hiền chủ trì và pháp sư có đến trên mười ngàn tín đồ theo học đạo.

Sau sáu năm học tập, Huyền Trang trở nên một trong ba người học trò giỏi nhất của vị cao tăng Giới Hiền. Theo sách khảo cứu Pháp văn, chẳng những là một nhà sư đạo đức, Huyền Trang còn tỏ ra là một học giả uyên thâm, một nhà du thám kỳ tài, một nhà sử học uyên bác, một nhà địa lý học chơn tài, một nhà ngôn ngữ học xuất chúng, nhứt là một nhà phiên dịch giỏi không ai bằng. Lúc còn ở Tây Phương, đi đến đâu, thầy cũng nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình từng địa phương. Khi về Trường an, thầy viết lại thành bộ Đại Đường Tây Vực Ký, gồm 12 quyển, trong ấy ghi lại đầy đủ lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán v.v. của 128 nước đã trải qua hoặc từng trú ngụ. Ngày nay, những tài liệu của Thầy để lại vẫn còn giúp ích rất nhiều cho các chuyên gia khảo cổ Ấn Độ và bất kỳ ai ngày nay cũng công nhận những điều nghe thấy và ghi chép của Thầy Huyền Trang rất là đích xác.

Từ ngày về Trường an, thầy Huyền Trang bắt tay vào công việc phiên dịch. Suốt mười chín năm ròng rã (từ 645-644) thầy dịch được tất cả bẩy mươi lăm bộ kinh, gần một ngàn ba trăm ba mươi lăm quyển từ Phạn tự dịch qua Hán tự và một bộ (Đạo đức Kinh) và một bản dịch “Đại Thừa khởi tín luận” từ chữ Hán ra chữ Phạn, cùng để lại cho đời một bộ “Đại Đường Tây Vực ký” .

Trưa ngày mồng 5 tháng 2 năm 664, Thầy Huyền Trang gác bút nghìn thu tại chùa Ngọc Hoa, vì bịnh hoạn và già yếu. Thọ 69 tuổi. Ngày 14 tháng 4 thi hài Huyền Trang được an táng tại Bạch Lộc Nguyên. Ngày cử hành tang lễ có đến một triệu người ở Trường An và các vùng lân cận qui tựu để tiễn chân thầy về nơi Cực Lạc. Đám táng xong, có đến ba vạn người cất lều cư tang gần mộ phần. Từ xưa đến nay chưa có vị đế vương nào được ngưỡng mộ sùng bái bằng vị Thánh Tăng có một không hai này.


Vương Hồng Sển

(Trích “Con ngựa già của Đường Tam Tạng” )

Trích: Đặc San Quán Thế Âm, số 2, 1995. Quán Thế Âm Ni Tự, 128 Nollamara Avenue, Nollamara. WA 6061. AUSTRALIA

—o0o—

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 01-12-2005

Âlấn chứngAn Cưanh duong tam tangáobonthaychuaduongtamtangtieuchochờ đợichu cau vang sanh tay phuong cuc lac the gioichữ phạnChùaChưa cóchuyen ve duong tam tangcon duong thinh kinh cua tam tangcon đường tơ lụacon nguacon ngựa của tam tạngcon phuong duong kinhcongcực lạcdac diem cua con nguaDámdoc sach but ky tam tangduong tam tang co that khongduong tam tang co that ko?duong tam tang di thinh kinhduong tam tang la aiduong tam tang la hinh anh cu nhu lai co dung koduong tam tang thinh kinhduong tam tang yeu aiduong tangduong tang di tay phuong vao nam naoduong tang di thinh kinhduong tang thinh kinhduong ve tay phuongđại thừađạo Phậtđường đi của đường tam tạngĐường huyền trang thỉnh kinh từ tây tạngđường nào về tây phươngĐường Tam Tạngđường tăng có thậtđường tăng có thật khôngđường tăng đi lĩnh kinh năm nàođường tăng thỉnh kinh trong bao nhiêu nămĐường tăng trong tây du ký di qua nước nàogdptgdptductamgdptductam.comhathinh anh duong tam tanghinh anh tam daohinh anh tam tang tay du kyhinh đường tam tạng trung hoahinh tam tang tay du kyhoahoi ky cua duong tam tangHuyền Trangkinh tam tạng ấn độkinh van duong tam tangkỳ tích về đường tam tạnglểlichlich sulich su dio phuonglich su duong tam tanglich su ve duong tam tang .com .vnlichsu duongtamtanglôi Âm tựmắtMẹMinh QuânMuốnNa Lan Đànamnếu đường tăng là nữ thì khỏi đi thỉnh kinh, vì kinh sẽ về hằng thángngộ nghĩnhngo tinhnguoingười tạng đi chuanhan vat tam tang trong lich sunhân vật trạng sư phương Đường kínhnhat ki duong tam tangnhững sự thật về Đường tam tạngNi tựnơi Đường tam tạng thỉnh kinhongPhậtphúcphuong duong kinhphương đường kính la aiQuan Thế ÂmsáchsenSư Côsư tây tạng ăn thịtSự thậtsu that duong tang thinh kinhsu that ve dai su duong tam tang di thinh kinh osu that ve dai su duong tam tang va chuyen thinh kinh tay phuongsu that ve duong tam tam di thinh kinhsu that ve duong tam tangsu that ve duong tam tang di thinh kinhsu that ve duong tang di thisu that ve duong tang di thinh kinh o tay phuongsu that ve duong tang tangsự thật về đại sư đường tam tạng và chuyến thỉnh kinh tây thiênsự thật về đườngsự thật về đường tam tạng thỉnh kinhsự thật về đường tam tạng và truyến hành trìnhsự thật về rồng ở Ấn độsự thật về tây tạngsu that ve thinh kinhsu thatve dai duc duong tam tangsự thực về đại sư Đường tam tạng và chuyến thỉnh kinh tây thiênsự tích đường tam tạngsu tich hình ảnh đường tam tạngsu tich phat duong tam tangsu tich tam thanh tay phuongsu tich ve duong tang tangsuthatduongtamtangtai tay du kyTâmtam tạngtam tạngtam tang di thinh kiinh bao xatam tạng Đi thỉnh kinh mùa nàotam tang thinh kinhtam tạng thỉnh kinhnămtam tạng trở về đại đườngtam thanh tay phuong gom nhung aiTang lễtayTây Du Kítay du ki haitay du kytay du ky 2010tay du ky 2011tay phuong coi phattay phuong du kitay phuong du kytay tang thinh kinhtaydutên thật của đường tam tạngtên thật của đường tăngthần thôngthăngthay tro duong tam tang thinh kinh bang su si bothầy trò đường tăng au khi đi thỉnh kinh trở vềthầy trò đường tăng đi thỉnh king trong bao nhiêu nămthày trò tam tang thỉnh kinhthầy tuthiềnthinh sư nithong tin ve de tu cua duong tam tangthuốctieu luan dai duong tay vuc kytieu luan huyen trang g d p tTiểu thừaTrạitrăngtruyen duong tam tang thinh kinh chetruyện đường tam tạng đi thỉnh tây kinh của tây tạngtruyen tay du kitruyen tranh tay du ky haitượng Phậtự thực về đại sư Đường tam tạng và chuyến thỉnh kinh tây thiênvi deo phat giao tay phuong tam thViệt Namwww.phap gioi tang.comxá lợixá lợi tử
menu