Sơ cấp cứu tai nạn giao thông – Phần 1

1. Bảo vệ nạn nhân và gọi cấp cứu

Mọi tình huống tai nạn đều có thể tạo ra những nguy hiểm mới. Khi thiếu sự can thiệp của người cứu hộ thì tính mạng của nạn nhân và những người xung quanh có thể bị đe doạ. Mọi nguồn nguy hiểm phải được tách rời hay loại bỏ.

Nếu không thể loại bỏ nguồn nguy hiểm đó ngay thì nạn nhân cần được di chuyển khẩn cấp khỏi nguồn nguy hiểm.

Bước đầu tiên của quá trình sơ cấp cứu là người cứu hộ gọi cấp cứu ngay sau khi quan sát và phân tích tình huống, điều đó cho phép thực hiện sơ cứu khẩn cấp phù hợp hoặc là có phương tiện để vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Những điều cần làm:

  • Quan sát hiện trường và thu thập thông tin
  • Quan sát nạn nhân, gọi 115 hoặc cơ sở y tế gần nhất
  • Di chuyển nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm (nếu cần thiết)

Đón xem tiếp Phần 2:

 

Nguồn: Bệnh Viện Chợ Rẩy

menu