Sinh hoạt dã ngoại đầu năm 2013 – GĐPT Đức Tâm

Sinh hoạt dã ngoại đầu năm 2013 – GĐPT Đức Tâm

Hàng năm, khi sinh hoạt trở lại sau thời gian nghỉ tết Nguyên Đán, đơn vị lại có một buổi sinh hoạt dã ngoại đầu năm dành cho tất cả anh chị em… Năm nay, dù không thuận duyên để có thể thực hiện sớm, nhưng trai dã ngoại đầu năm của đơn vị cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Địa điểm trại là khuôn viên sinh hoạt khá lý tưởng tại Củ Chi do anh LĐT hổ trợ.

Tuy mục đích chính tổ chức dã ngoại, nhưng không vì thế mà không có sự chuẩn bị và chương trình hoạt động… Các đoàn sinh tham gia được chia làm 6 đội, với các hoạt động văn nghê dân gian, các trò chơi dân gian với chủ đề Hội Làng. Không có nhiều thời gian chuẩn bị vì phải dành cho ngành hội Dũng, nhưng tất cả tham gia đều với tinh thần sẳn sàng và tham gia hết mình.

Một số hình ảnh hoạt động vui chơi, giải trí tại buổi sinh hoạt dã ngoại đầu năm, do PV Nguyên Tài, Nguyên Tú thực hiện:

tannien_001 - Upanh.com
tannien_002 - Upanh.com
tannien_005 - Upanh.com
tannien_008 - Upanh.com
tannien_010 - Upanh.com
tannien_011 - Upanh.com
tannien_012 - Upanh.com
tannien_013 - Upanh.com
tannien_016 - Upanh.com
tannien_017 - Upanh.com
tannien_021 - Upanh.com
tannien_022 - Upanh.com
tannien_023 - Upanh.com
tannien_024 - Upanh.com
tannien_025 - Upanh.com
tannien_026 - Upanh.com
tannien_027 - Upanh.com
tannien_028 - Upanh.com
tannien_029 - Upanh.com
tannien_030 - Upanh.com

tannien_031 - Upanh.com
tannien_032 - Upanh.com
tannien_033 - Upanh.com
tannien_034 - Upanh.com
tannien_035 - Upanh.com
tannien_036 - Upanh.com
tannien_037 - Upanh.com
tannien_039 - Upanh.com
tannien_040 - Upanh.com
tannien_041 - Upanh.com
tannien_042 - Upanh.com
tannien_043 - Upanh.com
tannien_045 - Upanh.com
tannien_049 - Upanh.com
tannien_051 - Upanh.com
tannien_053 - Upanh.com
tannien_054 - Upanh.com
tannien_056 - Upanh.com
tannien_057 - Upanh.com
tannien_058 - Upanh.com
tannien_059 - Upanh.com
tannien_062 - Upanh.com
tannien_063 - Upanh.com

tannien_067 - Upanh.com
tannien_068 - Upanh.com
tannien_069 - Upanh.com
tannien_072 - Upanh.com
tannien_074 - Upanh.com
tannien_075 - Upanh.com
tannien_076 - Upanh.com
tannien_077 - Upanh.com
tannien_078 - Upanh.com
tannien_079 - Upanh.com
tannien_080 - Upanh.com
tannien_081 - Upanh.com
tannien_082 - Upanh.com
tannien_083 - Upanh.com
tannien_084 - Upanh.com
tannien_086 - Upanh.com
tannien_089 - Upanh.com
tannien_094 - Upanh.com
tannien_095 - Upanh.com
tannien_098 - Upanh.com
tannien_099 - Upanh.com
tannien_100 - Upanh.com
tannien_102 - Upanh.com
tannien_105 - Upanh.com

tannien_106 - Upanh.com
tannien_107 - Upanh.com
tannien_108 - Upanh.com
tannien_109 - Upanh.com
tannien_111 - Upanh.com
tannien_112 - Upanh.com
tannien_114 - Upanh.com
tannien_117 - Upanh.com
tannien_118 - Upanh.com
tannien_119 - Upanh.com
tannien_120 - Upanh.com
tannien_121 - Upanh.com
tannien_122 - Upanh.com
tannien_123 - Upanh.com
tannien_124 - Upanh.com
tannien_126 - Upanh.com
tannien_127 - Upanh.com
tannien_129 - Upanh.com
tannien_131 - Upanh.com
tannien_132 - Upanh.com
tannien_133 - Upanh.com
tannien_134 - Upanh.com
tannien_135 - Upanh.com
tannien_136 - Upanh.com

tannien_137 - Upanh.com
tannien_138 - Upanh.com
tannien_139 - Upanh.com
tannien_140 - Upanh.com
tannien_141 - Upanh.com
tannien_142 - Upanh.com
tannien_143 - Upanh.com
tannien_144 - Upanh.com
tannien_145 - Upanh.com
tannien_146 - Upanh.com
tannien_147 - Upanh.com
tannien_148 - Upanh.com
tannien_149 - Upanh.com
tannien_150 - Upanh.com
tannien_151 - Upanh.com
tannien_153 - Upanh.com
tannien_154 - Upanh.com
tannien_156 - Upanh.com

BBT Trang nhà Đức Tâm thực hiện

menu